kvk.ltKlaip?dos valstybin? kolegija

kvk.lt Profile

kvk.lt

Title:Klaip?dos valstybin? kolegija

Description:Klaip?dos valstybin? kolegija X Sveiki, su Jumis sveikinasi nauja svetain?s versija, nor?dami pasiekti sen?j? svetain?s versij? spauskite ?i? nuorod?: www.kvk.lt/_old Sena svetain?s versija Apie KVK I

Keywords:

Discover kvk.lt website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

kvk.lt Information

Website / Domain: kvk.lt
Website IP Address: 185.5.53.38
Domain DNS Server: ns3.serveriai.lt,ns1.serveriai.lt,ns4.serveriai.lt,ns2.serveriai.lt

kvk.lt Rank

Alexa Rank: 764862
existsite Rank: 4
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

kvk.lt Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $107,516
Daily Revenue: $294
Monthly Revenue: $8,836
Yearly Revenue: $107,516
Daily Unique Visitors: 27,100
Monthly Unique Visitors: 813,000
Yearly Unique Visitors: 9,891,500

kvk.lt Keywords accounting

Keyword Count Percentage

kvk.lt WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection Upgrade, Keep-Alive
Vary Accept-Encoding
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Server Apache
Date Wed, 21 Feb 2018 08:54:31 GMT

kvk.lt Traffic Sources Chart

kvk.lt Alexa Rank History Chart

kvk.lt aleax

kvk.lt Html To Plain Text

Klaip?dos valstybin? kolegija X Sveiki, su Jumis sveikinasi nauja svetain?s versija, nor?dami pasiekti sen?j? svetain?s versij? spauskite ?i? nuorod?: www.kvk.lt/_old Sena svetain?s versija Apie KVK Istorija Socialini? moksl? fakultetas Sveikatos moksl? fakultetas Technologij? fakultetas Rietavo studij? centras Struktūra Kolegijos taryba Kolegijos tarybos nutarimai 2017 Kolegijos tarybos nutarimai Kolegijos tarybos dokumentai Akademin? taryba Akademin?s tarybos nutarimai Akademin?s tarybos dokumentai Padaliniai Bendrabu?iai Finans? ir apskaitos skyrius Informacini? technologj? centras Kanceliarija Personalo skyrius Projekt? skyrius Vykdomi projektai 2007-2015 m. vykdyti projektai Naudingos nuorodos Studij? ir karjeros centras Tarptautini? ry?i? skyrius Teis?s ir vie??j? pirkim? skyrius Vykdomi pirkimai 2017 m. Vykdomi pirkimai 2016 m. Vykdomi pirkimai 2015 m. Mokymo ir paslaug? centras Vie??j? ry?i? skyrius Infrastruktūros tarnyba Kokyb?s centras Taikomosios mokslin?s veiklos centras Rietavo studij? centras Dokumentai Finansin?s ataskaitos Finansin?s veiklos ataskaitos 2016 m. Finansin?s veiklos ataskaita 2015 m. Finansin?s veiklos ataskaita 2014 m. Auditas Strateginiai dokumentai Veiklos dokumentai Studij? dokumentai Kiti dokumentai Naujienos 2017 2016 Albumai Renginiai 2017 2016 Video Stojantiems Pri?mimo taisykl?s ir s?lygos Studij? programos Studij? program? kainos Bendras pri?mimas per LAMABPO Svarbiausios datos Tiesioginis KVK pri?mimas Informacija karjeros specialistams mokyklose DUK Studentams LSP Pa?ymos Pa?yma apie studento pertrauktas studijas Pa?yma apie studento studijavim? kolegijoje Pa?yma apie studento nutrauktas studijas Pa?yma apie studij? formos, studij? programos keitim? Pa?yma - i?kvietimas (i?t?stin?s studijos) Bendrabutis Pri?mimo ir apgyvendinimo tvarka Kainos ir apmok?jimai Dokumentai Trumpalaik? nuoma Kontaktai Tvarkara??iai Socialini? moksl? fakulteto tvarkara??iai Technologij? fakulteto tvarkara??iai Sveikatos moksl? fakulteto tvarkra??iai Rietavo studj? centro tvarkara??iai Student? praktikos Studij? sistema EDINA Slapta?od?io priminimas prie EDINOS sistemos Tavo karjera Karjeros valdymo informacin? sistema KVK Darbo ir praktikos skelbimai Konsultavimas Studij? dokumentai Laisvai pasirenkami dalykai Parama studentams Socialin?s stipendijos Parama ne?galiesiems Tikslin?s i?mokos Ne?gali?j? student? r?mimas Psichologin? pagalba Konsultacij? grafikas Finansin? parama ?mok? rekvizitai Erasmus+ Pateik parai?k? I?sirink u?sienio auk?t?j? mokykl? Erasmus+ praktikos pasiūlymai Dokumentai Finansavimas Atrank? rezultatai Student? atsiliepimai Biblioteka Informacijos paie?ka KVK VB / Katalogas Naujos knygos ir periodiniai leidiniai Prenumeruojamos duomen? baz?s Testuojamos duomen? baz?s Elektronin?s knygos Atviroji prieiga KVK moksliniai ?urnalai Kiti informacijos i?tekliai Mokslo publikacij? paie?ka Baigiam?j? darb? k?limas ? eLABa Paslaugos Leidini? i?davimas ir gr??inimas Mokamos paslaugos Paslaugos speciali?j? poreiki? studentams Programin? ?ranga Mokymai KVK mokslo publikacijos Publikacij? registracija Publikacij? paie?ka Publikacij? ataskait? rengimas Naudinga informacija Pasiūlykite leidin? Apie bibliotek? Darbo laikas ir kontaktai Galerija KVK bibliotekos aktualij? laikra?tis Student? atstovyb? Klubai ir draugijos KVK moodle IT resursai Spausdinimas studentams Spausdinimo sistemos problem? registravimas Spausdinimo s?skaitos pildymas Spausdintuv? naudojimosi instrukcija IT resurs? slapta?od?io priminimas Savanoryst? Alumnai Apie KVK ALUMNI Tapk nariu Mokslas Taikomoji mokslin? veikla Taikom?j? mokslini? tyrim? sritys, kryptys ir tematikos Verslui ir visuomenei Vykdomi tyrimai Konkursai Mokslo produkcija ir sklaida Mokslo ?urnalai Konferencijos Publikacijos ir j? registravimo tvarka I?leistos knygos Taikomosios mokslin?s veiklos koordinavimas Visuomenei Student? praktikos Karjera Atestacija ir konkursai Turto nuomos konkursai LCCI Angl? kalbos centras S?km?s Kontaktai Administracija Administracijos padaliniai Vie??j? ry?i? skyrius Tarptautini? ry?i? skyrius Projekt? skyrius Bendrabu?iai Biblioteka Finans? ir apskaitos skyrius Informacini? technologij? centras Kanceliarija Personalo skyrius Teis?s ir vie??j? pirkim? skyrius Infrastruktūros tarnyba Kokyb?s centras Studij? ir karjeros centras Taikomosios mokslin?s veiklos centras Mokymo ir paslaug? centras Rietavo studij? centras Fakultetai Socialini? moksl? fakultetas Finans? ir apskaitos katedra Logistikos ir verslo katedra Turizmo ir rekreacijos katedra Administravimo ir edukologijos katedra Nuotolin?s studijos Sveikatos moksl? fakultetas Slaugos katedra Kineziterapijos ir gro?io terapijos katedra Burnos prie?iūros ir mitybos katedra Socialinio darbo katedra Technologij? fakultetas Informacini? technologij? katedra Transporto in?inerijos katedra Elektros ir mechanikos in?inerijos katedra Aplinkos ir statybos in?inerijos katedra Maisto technologij? katedra Student? atstovyb? Rekvizitai En Ie?koti Studijos Sveikatos moksl? fakultetas Technologij? fakultetas Socialini? moksl? fakultetas Rietavo studij? centras Mokymo ir paslaug? centras Studij? programos Bendrosios praktikos slauga Kineziterapija Burnos higiena Gro?io terapija Odontologin? prie?iūra Socialinis darbas Dietetika Dokumentai Praktik? organizavimo ir vertinimo tvarkos apra?as Baigiamojo darbo rengimo ir vertinimo apra?as Kontaktai Dariaus ir Gir?no g. 8, LT-92255, Klaip?da ?iūr?ti ?em?lapyje +370 46 410 173 svmf@kvk.lt Administracijos kontaktai Studij? programos Informatika Maisto technologijos Automobili? techninis eksploatavimas Transporto logistikos technologijos Mi?kininkyst? Mechanikos in?inerija Geodezija Kra?tovaizd?io dizainas Elektros ir automatikos in?inerija Statyba Dokumentai Fakulteto baigiam?j? darb? rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkos apra?as. Praktik? organizavimo ir vertinimo tvarkos apra?as Kontaktai Bijūn? g. 10, LT-91223, Klaip?da ?iūr?ti ?em?lapyje +370 46 314 928 tf@kvk.lt Administracijos kontaktai Studij? programos Sporto ir kultūros rengini? vadyba Sveikatingumo paslaug? vadyba Logistikos vadyba Verslo vadyba ?staig? ir ?moni? administravimas Turizmo administravimas Ikimokyklin? ir prie?mokyklin? pedagogika Buhalterin? apskaita Finansai Dokumentai Baigiam?j? ir kursini? darb? rengimo metodika 2016 Fakulteto baigiam?j? darb? rengimo, gynimo ir vertinimo tvarkos apra?as Baigiamojo darbo rengimo ir gynimo organizavimo tvarkos priedai Praktik? organizavimo ir vertinimo tvarkos apra?as Kontaktai Jaunyst?s g. 1, LT-91274, Klaip?da ?iūr?ti ?em?lapyje +370 46 489 266 smf@kvk.lt Administracijos kontaktai Studij? programos Elektros ir automatikos in?inerija Informatikos in?inerija Automobili? techninis eksploatavimas Buhalterin? apskaita Geodezija Verslo vadyba Agroversl? technologijos Dekoratyvioji ?eldininkyst? Dokumentai KVK RSC nuostatai Kontaktai Lauryno Ivinskio g. 5, Rietavas, 90311 ?iūr?ti ?em?lapyje KVK RSC vadovas Narūnas Martinkus El. p.: n.martinkus@kvk.lt +370 655 948 24 Mokymo ir paslaug? centras – trumpia...

kvk.lt Similar Website

Domain WebSite Title
klvtk.lt Klaip?dos valstybin?s kolegijos artimiausi renginiai
viko.lt VILNIAUS KOLEGIJA | AUK?TOJI VALSTYBIN? MOKYKLA
ku.lt Klaip?dos universitetas
klaipeda21.lt Klaip?dos informacinis katalogas
klap.lt Klaip?dos autobus? parkas
klrk.lt Klaip?dos regiono keliai
klaipedoszeldiniai.lt Klaip?dos ?eldiniai | klaipedoszeldiniai.lt
ltvk.lt Studijos Klaip?doje - verslo vadyba - kolegijos | Lietuvos verslo kolegija
klaipedainfo.lt Klaip?dos turizmo ir kultūros informacijos centras | Klaip?dos TIC
klat.lt Klaip?dos apygardos teismai - Naujienos
rkligonine.lt Respublikin? Klaip?dos ligonin? | rkligonine.lt
kgnamai.lt Klaip?dos miesto globos namai
jurlig.lt V?? Klaip?dos jūrinink? ligonin?
smelte.lt Konteineri? terminalas, krovos darbai Klaip?da - LKAB ?Klaip?dos Smelt?“
klaipedos-r.lt Klaip?dos rajono savivaldyb? - Klaipedos-r.lt
lsdpklaipeda.lt Lietuvos socialdemokrat? partija - Klaip?dos skyrius
vetrungesgimnazija.lt Klaip?dos ?V?trung?s“ gimnazija
klaipedoslicejus.lt Vie?oji ?staiga Klaip?dos lic?jus - Klaip?dos Lic?jus